Algemene verkoopvoorwaarden

Inleiding

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben betrekking op de door Emisys N.V. opgezette ticketing activiteit. Emisys N.V. is gevestigd aan de Rue Riverre 12, 5150 Floreffe, met BTW-nummer BE 0566.973.908. Het zal hieronder “Emisys N.V.” worden genoemd.

Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden, die als overeenkomst dienen, en deze te hebben aanvaard. Emisys N.V. treedt op als tussenpersoon voor de evenementen waarvoor zij ticketingdiensten levert. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing en zijn dus onlosmakelijk verbonden met de algemene verkoopsvoorwaarden van het evenement waarvoor de klant de tickets koopt.

Artikel 1 – De manifestatie

Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en de verschillende reglementen van het evenement waarvoor hij zijn ticket koopt en deze te hebben aanvaard. Emisys N.V. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele geschillen tussen de organisator en de klant. Emisys N.V. kan als tussenpersoon niet verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen in het programma, de programmering of het tijdschema van het evenement. Zij kan evenmin aansprakelijk worden gesteld in geval van problemen in verband met de organisatie, het weer, de inrichting van de ruimte of andere problemen of ongemakken in verband met het evenement. De prijzen en hun wijzigingen, evenals het aantal te koop aangeboden plaatsen, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de organisator.

Artikel 2 – Het ticket

Het ticket is geregistreerd en persoonlijk. De organisator kan vragen om een bewijs van de identiteit van de persoon die het evenement bijwoont. In geval van schenking, overdracht of verkoop van het ticket aan een derde, behoudt de organisator zich het recht voor om het ticket ongeldig te maken en de toegang te weigeren aan de houder.

Na betaling is het ticket toegankelijk op het online platform van Emisys N.V. en wordt het naar het door de klant opgegeven e-mailadres gestuurd. Het drukken is de verantwoordelijkheid van de klant. Om geldig te zijn, moet het ticket worden afgedrukt en bij de ingang van het evenement worden getoond. Elk ticket heeft een unieke identificatiecode en geeft alleen toegang tot de eerste persoon die het als eerste aan het evenement presenteert.

Artikel 3 – Betaling

Alleen betalingen in euro's worden geaccepteerd. Afhankelijk van de tickets, evenementen en aankoopdata kunnen verschillende betaalmethoden worden geaccepteerd. Kredietkaarten (Visa, Mastercard), debetkaarten (Bancontact, Maestro), overschrijvingen of andere.

Alle betalingen dienen volledig contant te worden voldaan. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn wordt ontvangen, kan de reservering door Emisys N.V. worden geannuleerd. De verwerkingstijd voor het verzenden van tickets kan variëren afhankelijk van de betaalmethode. Elk bedrag dat niet op de vervaldag wordt betaald, zal automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente van 12% per jaar verschuldigd zijn tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarnaast is een forfaitaire vergoeding van 15% verschuldigd, met een minimum van € 50,-.

Artikel 4 – Punten van verkoop en levering

Tickets worden verkocht via het online platform van Emisys N.V. In sommige gevallen kunnen fysieke verkooppunten ook tickets te koop aanbieden. Alleen de fysieke verkooppunten die op de officiële website van Emisys N.V. zijn vermeld, zijn geldig.

Tickets die via het online platform van Emisys N.V. zijn gekocht, kunnen worden gedownload en/of per e-mail worden verzonden en moeten door de klant worden afgedrukt. Ze moeten op wit papier worden gedrukt, alle informatie moet perfect leesbaar zijn. De drukkosten zijn voor rekening van de klant.

Elke aankoop in een ander verkooppunt garandeert niet de geldigheid van het ticket en dus de toegang tot het evenement.

Emisys N.V. heeft op geen enkel moment toegang tot betalingsgegevens, creditcardnummers en creditcardgegevens… Deze informatie wordt versleuteld en beveiligd door het online verkoopplatform.

Artikel 5 – Privacy en gegevensverwerking

Bij de aankoop van tickets voor evenementen op de Emisys N.V. e-shop worden persoonlijke gegevens zoals namen, voornamen en contactgegevens van klanten gevraagd. Zij verbinden zich ertoe correcte en volledige informatie te verstrekken. Deze gegevens worden met name gebruikt om tickets te verzenden, maar ook om klanten die dat wensen te informeren over nieuwe producten.

Deze gegevens worden doorgegeven aan de organisatoren om hen in staat te stellen de toegang van het publiek en eventuele geschillen zo efficiënt mogelijk te beheren, maar ook om de klanten te informeren over eventuele wijzigingen of praktische informatie met betrekking tot hun evenement. Deze organisatoren verbinden zich ertoe deze gegevens, door middel van een schriftelijke overeenkomst, niet aan derden door te geven.

Klanten kunnen te allen tijde verzoeken om uit de database of mailings verwijderd te worden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen de klanten toegang hebben tot hun persoonsgegevens, deze wijzigen of zich verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor hoeven ze enkel contact op te nemen met Emisys N.V. via het e-mailadres [email protected] of per post op het hoofdkantoor van de vereniging.

Artikel 6 – Annulering en terugbetaling

Eventuele terugbetalingen worden gedaan, via het verkooppunt, na beslissing van de organisator. Er vindt geen terugbetaling plaats door Emisys N.V. in geval van een wijziging in de dienstregeling, het programma, verlies of diefstal van het ticket, of om enige andere reden.

In geval van een wijziging van de data of volledige annulering van het evenement, of naar keuze van de organisator, kunnen de tickets worden terugbetaald of uitgesteld tot een externe datum van hetzelfde evenement, naar keuze van de klant.

Volgens artikel VI.53 12° van het Wetboek van Economisch Recht (Wet van 7 november 2013), is de ticketverkoop uitgesloten van de wetgeving inzake het herroepingsrecht. Er zal dus geen terugbetaling plaatsvinden in geval van een verzoek om terugbetaling, om welke reden dan ook. De consument heeft niet het recht om van de aankoop af te zien.

Artikel 7 – Geschillen

Deze dienst is onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting of geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.